2020 SIPC - Gala Concert Piano Recital by Ziyu Liu, Xiaohan Wang